Az októberi békesség – A kék

2018.10.01

A kék szín elsősorban érzékelő szín, olyan szín, ami mindenkinek a legmegfelelőbb érzékelést adja, adottságaihoz, képességeihez mérve. A kékkel írunk, a kék írói vénát mutat. Gyakran, a tollak színe kék. A kékkel láttunk, érzékelünk és választunk ki az életünkben olyan dolgokat, amik jók számunkra. A kék szín olyan biztonságot ad, ami segíti az érzékelést, és biztonságot nyújt a felülről érkező információknak.

A kék szín tetteinket megszűri és megválogatja. Csak akkor késztet cselekvésre, ha tényleg muszáj. A kékkel inkább írunk, mintsem teszünk. A kéket beengedni, megbékélést jelent. A kék a nyugalomé, a kék a borúlátás megszűnése.

A tiszta égkék vagy világos tiszta vízkék lelkünk tükre, lelkünk igazmondása. A tiszta kék birtoklói tisztaszívűek, tiszta tudatúak, belső békéjük nem függ attól, hogy éppen mi zajlik az életünkben. A kék igazán megnyugtató szín. A kék a látók színe is. A kék önszuggesztióra való. A kék olyan szín, amit sokat emlegetnek, mert olyan megnyugvást kölcsönöz az illetőnek, hogy azt a sugárzó békét nem tudjuk elfelejteni.

Kékkel gyógyíthatjuk a mentálisan zavaros elménket. A mentális problémák többsége olyan eredetű, ami kékkel gyógyítható. A kék kiegészítő színe a narancssárga. Ahogy a két szín kiegészíti egymást, úgy óv meg a kék szín a narancssárga túlszárnyalásaitól, amik már károsak lennének. Kellő odafigyeléssel megvalósíthatjuk azt az örömteli életet, amit a két szint együttes hatása, a sárga- narancssárga életvidámsága és a kék belső harmóniája tükröz. Vessük számba gyakran azokat a dolgokat, amik valódi békénk eredményei lehetnek.

A kék szín birtokoló is lehet, ha negatív. A kékkel szeretnek az emberek olyan tárgyakat tartani maguknak, amit mások ritkán tudnak megvenni. A kék fellengzős tud lenni. Szereti megmutatni mire képes. A kék hideg szín, távolságot tart tőled, nem enged közel. A kék higgadt tekintély, néha túl higgadt, túl hideg, merevségbe hajlik. Ekkor válik negatívvá. A kéket ekkor kicsi adagokban jó használni, megfelelő színben intuitíven.

A kékkel vagyunk azok, akikkel jól ki lehet jönni. A kékkel békét keresünk társainkkal. A kék szín olyan rosta, amin kihullik, ami nem szolgálja ezt a békét. A kék harmónia szembetűnő másoknak. A kék nem birtokló, de nem mindig adakozó, magának élhet. Azok vagyunk, akik vagyunk, ehhez a kék abban segít, hogy megindítja bennünk a szívünkkel való kommunikációt.

A kék békebíró. A kék szolgálat is egyben . A kék nagyon akar győzni az őt érintő ügyekben, ami az igazságosság ügyeiről szólnak. A kéknek saját magát kell megértenie ahhoz, hogy másokhoz tudjon kapcsolódni. A kék időszakok az életünkben döntőek abból a szempontból, hogy hogyan tudunk másokhoz viszonyulni.

A kék szín a mérleg csillagjegy színe. Ezzel a kék nagyrészt analóg. A mérleg a társat, a másik embert, az életünkben levő más, de fontos szereplőket, a belső békét, a harmóniát, a konfliktuskezelési képességet, a hiányos emberi értékeinket tükrözheti. A mérleg tükör jegy. A belsőnk tükre, a társ akit választunk. A mérleggel vagyunk egyensúlyban bensőnkben. A serpenyők oldalain vannak jó és rossz tulajdonságaink, melyek akkor egyenlítődnek ki, amikor elfogadjuk mindkét oldat. Ekkor minden tulajdonságunk erényé válik a személyiségben. A jó tulajdonságaink is hordoznak rossz oldalakat csakúgy a rosszak jókat. A mérlegben tudatosítjuk ezeket jobban, gyakran társunk reakciói és viselkedése alapján.

A kéket sokszor félreértik. Odaadó tud lenni a békéért, bár ő érzelmileg nincs bevonódva. Érzelmileg nehezen kötelezi el magát, hűvös lehet, nincsenek túlfűtött érzései. Ez néha bajt is okozhat nála, mert sokszor nem érthető külső szemmel, mennyire van bevonódva valamibe érzelmileg. A kék nincsen tudatában saját érzéseinek. A kék helyesen dönt. A kék sokat akar magának abból, ami a helyes oldal az életben, mégsem mindig tudja ezt elérni. A kék mérlegeli mások akaratát is.

A kék igazmondó tud lenni, ha pozitív. Fontos számára az igazság és a célokra való fókusz. Szeret előre menni, és elérni, amire vágyik. Ez sikerül is neki többnyire. A kék szín okos abban, hogy hogyan tud másokat rábírni arra, hogy szeressék őt. Megtévesztően tud viselkedni, ha a harmóniáról van szó. Látszólag nincs benne semmilyen egyensúlyhiány, de valójában a túlzott egyensúlyra való törekvéssel ér el egy belső bizonytalanságot. Ez negatív oldala lehet, ha túlzásba viszi, és nem kap észbe. A döntőbírók kékek. Az igazságügyi szakértők is gyakran kékek. A kék színnel megérthetjük saját igényeinket, saját elvárásainkat. A megértés színe kék.

A kék teljes erejével biztonságot keres magának, társának és gyermekeinek. A kék akkor érzi magát erényesnek, ha másokat meghallgatott. A kék minden időben tartja a szavát.

A kékkel nem érdemes kikezdeni, mert úgyis az ő igazsága a fontos. Persze neki. Nehéz lehet meggyőzni, ha negatív. Ha nem negatív, meghallgat, és engedi, hogy hasson rá, amit mondasz. A pozitív kék ismeri, az abszolút igazság létezése kizárt. A pozitív kék képes egy adott pillanatra kimondani a megfelelő döntést, de tudja, ez bármikor változik és változnia is kell. A kék változó szín. Sok benne a magányosság is. A kék magányos és áhítatos tud lenni. A hit számára természetes. Ez lehet hit saját magában vagy másban, a lényeg, hogy hisz valamiben.

A kékkel tudunk haladni a megkezdett utunkon egy olyan irányba, ami harmóniát teremt körülöttünk. A kék nehezen indul be. A kék az úttörőséget nem szívleli, de ha már elindult, halad, bár váltakozik kedélyiben és igazságában. A kék nehezen gyúlik haragra. A kék szín mihaszna is tud lenni, ha nincs számára semmi érdekfeszítő teendő.

A kék igazi gyógyító azok számára, akik írni és olvasni nehezen tanulnak meg. A kék szín kapja meg az isteni szikrát fentről és veti papírra.

A kék pozitív oldala a fölényesség hiánya. A kék csak egyensúlyt akar. Nem akar se több, se kevesebb lenni. A kék szín helyesli azt, hogy irányítson másokat, ha arra szükségét érzi. Nem fölényből, hanem meggyőződéből a békességért és a harmóniáért. A kék önmaga tud lenni.

A kéknek mindegy lehet az eszköz, a cél a fontos. De ez akkor van így, ha a tudatosság még nem fejlődött ki benne rendesen. A tudatosság a kék egy fontos eszköze.

A kék mély, mint az óceán. Segítségével megnézhetjük mélyebb rétegeinket és eljuthatunk olyan csatornákhoz, amiket még nem fedeztünk fel magunkban. A kék szín a pazarlást sem szívleli. A pazarlás számára megengedhetetlen mértéktelenség, ami nem passzol össze az egyensúlyérzékével.

A kék változóan tud reagálni helyzetekre. Igazi kihívás lehet megérteni a reakcióit. A kék mozgásteret igényel magának, és nem lehet könnyen sarokba szorítani. Megfullad a túlzott gondoskodástól és ölelgetéstől. A kékkel óvatosan kell bánni, ha kék emberbe szeretünk. Tiszteletben kell tartani a helyét, az idejét, a stílusát, a gyermekét és mindent, ami fontos neki. Ha ezt megtesszük, megajándékoz minket társaságával, ami hasznos lehet számunkra, ha igényünk van a békéjére. A kék jó társaság, kellemes vele lenni. Ezért megéri a fáradozást. A kék igazmondó, de tud alattomos is lenni, ha negatív. Az alattomossága abban rejlik, hogy maga se tudja, mit takargat maga elől, de szentül hiszi, hogy igaza van. És csak neki. Ő biztosan tudja, hogy tudja, amit tud, és azt jól tudja, amit tud. Ez a negatív oldala. Ezt nehezen ismeri el, évek kellenek, míg rájön, ha rájön, mert akkor már annyira más a fókusz, hogy így lehetetlen felismerni a tévedéseit.

A kék az igazság fénye. A kék a hazugság ellenszere. A kékkel megbocsájtjuk azt, amit mások elhazudtak előlünk.

A kék fény sziporkázik fel a fejünkből, ha istentől jövő ötleteink vannak. A kék igazi tanító és jó tanár. Megértő, állhatatos, okos és elővigyázatos. Vigyáz arra, hogy hogy esik neked, amit kimond.

A torokcsakra színe a kék. A kék gyógyítja a torokcsakra bárminemű betegségét. Egy csepp kék gyümölcs nedve homeopátiásan hat. Minden színnek van békítő ereje, de ennek a színnek százszorosan. Békítésre használhatjuk, ha konfliktus van a lelkünkben. Vagy akár szerveinkben. Kékre van szükség, ha egy konfliktus során alakulnak ki tüneteink. A kékkel gyógyítható a vese is, mert a félelmekkel jól bánik. Félelmeink gyógyítója a kék higgadtsága, mert nem csinál nagy ügyet az eseményekből. A kék semmiből se csinál túl nagy ügyet. Elűzi, ami már levethető, és kiteljesíti az életünket. Elhozza számunkra a megfelelő célokat és munkát. Jóakaratú, jó eszű, de nem szeret ezzel kérkedni. Inkább magába forduló, és sokszor megtartja magának, azt amit gondol.

A kékkel átitatott vizet akkor használjuk, ha több megértésre van szükségünk, mint általában. Amikor egy helyzethez olyan belső béke szükséges, amit ritkán birtoklunk. Ekkor használjuk a kék színt magunkon ruhák, sálak által. A kék virágok, az égbolt les, a vízivás, a vízfürdő mind jó módszer a kék bevitelére.

A kék a tiszta forrás. A kék szín gyógyító. A kék gyógyítja a rákot úgy, hogy körbeveszi azt, elzárja a külvilágtól, ami ebben az esetben egészséges. A kék szobák lágyak és kellemesek, használhatjuk falfestékként olyan helyeken, ahol pihenni vágyunk.

Remek eszköze a kék bevitelének, ha kék tollal leírjuk érzéseinket. A kék szín kioldja a feszültséget, a leírt szavak pedig kiürülnek tudatunkból. Ha leírunk valamit, onnantól kezdve nem foglalkozunk vele már olyan mértékben. Így terápiás hatása van az írásnak, különösen, ha ezt kékkel tesszük.

A kék másik beviteli lehetősége a selyemkendőbe csavart testrészek lámpával átvilágítva. Kék ékszerek a nyakunk körül hatnak a szívre és a torokcsakrára. Kék kristályok, kék italok (kék szőlő, szilva) mind- mind remek módjai a kék befogadásának.

A kékszőlő frissen préselve remek tisztító hatással is bír. Gondolatokat tisztít és formáz át harmonikussá. A szüret idején igyuk meg a mustját és használjuk fel ezt a betakarítási időszakot gondolataink rendezésére.

A kék borús időben kezeli a depressziónkat, mert hasonló hasonlót segít. Ekkor igyunk-együnk egy kis friss kéket, vagy viseljünk kék ruhát, borítsuk be magunkat kékkel és világítsuk meg magunkat szolár lámpával, vagy napfénnyel.Nézzünk kék festményeket, meditáljunk kék színnel, mandalával. Fessünk kékkel, vagy falainkat is kékre festhetjük, ha késztetést érzünk erre. Ennél jobb megoldás lehet a kék fénnyel festés fehér falra, hogy mindig hangulatunkhoz és igényeinkhez méltó színt választhassunk.

Kék ételek


Áfonya, kékszilva, kékszöllő, fekete áfonya.

A kék árnyalatai:

Égszínkék

Az égszínkék változó szín. Ezt a kéket kell keresnünk, amikor másokhoz beszélünk és igazmondó hírnökként kell hozzájuk szólnunk. Az égszín kék Isteni szín a mennyekből, amit azért teremtettek, hogy békesség uralkodjon a Földön. A kék égszín arra való, hogy másokat kiengeszteljünk a valódi értékeléseinkkel és valódi megértéseinkkel, igaz hozzáállásunkkal.

Az égszínkék ravasz tud lenni, ha befolyásolni akar igazságvágyával. Ekkor ne higgy mézesmázosságának. Az égszínkékkel akkor érdemes dolgozni, ha már tudatában vagyunk saját vágyinknak, amik beteljesülésére nem használjuk fel a kék rafinált, őszintének tűnő mély megjegyzéseit. Az égszínkék hazugságot tud kelteni maga körül a sokféle igazságrendszerrel, amit összehord.

Az égszínkékkel tiszta tükörként nézünk az égre, mint a lelkünk mélyére. Az égszínkék tisztaságot tükröz, és azt, hogy érdemes élni ezen a Földön. Messziséget jelöl. Tudatja velünk, hogy egy vagyunk a sokból, de mégis fontosak, a kék által megteremtett jó érzéseket érezve. Fontossá teszi piciny létünket az univerzumban. Az égszínkék biztosít arról, hogy megkapjuk az ég áldásait. Az égszínkék gyógyítja a lélek elhatárolódott területeit, visszahúz az egységbe, a túlzásokat mérsékli, a szöveteket helyre állítja fényerejével.

Az égszínkék rajz segít felismerni hőn dédelgetett álmainkat, amik az égben fogantak meg. Ezek a valódi életünk alapkövei, melyeket az égszínkék szikrái hoznak el számunkra. Az égszínkék olyan szín, ami akkor kell, ha bajt érzékelünk a hitünkben. Ekkor megindít bennünk olyan részeket, amik segítenek visszatérni a hitünkhöz. Az égszínkék tudja a dolgát és nem kér pénzt semmiért. Szeret adni másoknak, az önzetlen adással gyógyít. Ő tudja a legjobban, mi a legjobb azok számára, akik mélyen szenvednek, ki is tudja segíteni őket a mély gödörből, majd felállítani és útnak indítani türelmesen.

Az óvodai dolgozók is kékek gyakran, a türelem elengedhetetlen az ő életükben a gyermekekkel. A kék józansága és lágy hűvössége türelemmel kezeli és jól a gyermekeket. Sok kéket használjunk, ha gyermekünket útra kell engedni. A szeretet színe a kék de úgy, hogy ragaszkodás nélkül elenged. Szívesen van veled, mégis elenged. Ez a kötelékek nélküliség, a szabadság bizonyos, magas foka.

Az égkék biztosítja számunkra, hogy a bensőnkben végbemenő folyamatok értékké alakuljanak idővel. Az égkék nem megtartó szín, ahhoz kell egy kis barna vagy egyéb földhöz kötődő szín. Az ég kap és ad tovább. Ő s szív adója és kapója. Rajta átfolyik minden. Ettől boldog. Az égkéket ez viszi előre, ebből is tanulja meg az élet leckéit. Ebből lesz megkülönböztető képessége. Az égkék megtanít arra, hogy ki miért felelős. Használjuk tiszta szeretet elengedő adásra és arra, hogy ilyet kapjunk. Az égkék ösztönöz olyan tettekre, amik neked és másoknak is jót hoznak. Az égszínkékkel keserű is lehet a sors, ha nincs semmi, ami visszafogja az áteresztésében.

Az égszínkék hódítani is tud, ha akar. Éles szellemjárással hódít. Tudja mit mondjon, belemászik a gondolataidba az intuíció révén, és meghódít azzal, hogy azt mutatja, amit belőled olvasott. Jó vele vigyázni, ha önös érdekek vezérlik. Csalni is tud, ha azt látja jónak. Számára a cél szentesíti az eszközt. Jól akar lenni. És tud is. Számára nem nehéz elrugaszkodni a valóságtól, és belemerülni a vágyaiba. Számára valós a valótlan. Illúziók színe is egyben. Tökéletességre törekszik, ahogy az égbolt is tökéletes, hibátlan, a szín is hordozza magában ezeket a tulajdonságokat.

Azúrkék

Az azúrkék elhiszi, hogy nincsenek akadályok előtte, és véghez viszi emiatt a terveit. Az azúrral jó kijönni, mert számos előnyünk származhat a vele való barátságból. Azúrkék az utazók színe, elmélyülés színe, amit gyakran hosszú utak során tapasztalunk. Az azúrkék boldogul az akadályok közepette. Használjuk is ekkor, sokszor, átlendít szívósságával, kitartó magatartásával. Meglepően gondoskodó és elhivatott szín. Az azúrkéket használhatjuk arra, hogy mások igazat mondjanak nekünk. Fessünk be mindent vizualizációban azúr színűre magunk körül, és így beszéljünk az illetővel. Ez készteti az embereket az igazság kimondására, a nehézségek elismerésére, a nehéz érzések felszámolására.

Az azúrral tudjuk megtartani a szavunk másoknak. Megtart a kötelességeinkben, amiket nem lehet leadni. Azonban feloldoz a felesleges bűntudattól. Hánykolódó érzelmek ellenszere az azúrkék. Könnyű vele érezni mások érzésvilágát. Az azúrkékkel válunk igazi szeretőkké, mert ez a szín a szívhez közeli szín, tele békével, leleményességgel, változatossággal, önzetlenséggel és odaadással.

Az azúrkék szereti kimutatni benső fényességét és vonzza a tekintetet magára. Az azúrra festett tárgyak gyakran nagyon vonzóak a szemnek. Jobban, mint a vörös. Az azúrkéknek megvannak a gyengéi, ami ebben rejlik. Túlzott figyelmet akarhat, saját fényét szeretné éreztetni, elismertetni. Önmegvalósító tud lenni szellemi téren. Az azúrral tudunk azok lenni szellemben, amire teremtettünk. Használjuk, ha egy bizonyos szellemi szintet el szeretnénk érni mind tudatosságban, mint intellektualitásban. Az azúrral könnyen lehet tanulni. Erre kiváló szín. Megérteti vagy bemagoltatja az információt, majd a tiedévé teszi gyakorlati tudásként. Mélyen rögzít az elmében.

Halványkék

A halványkék valójában azt tükrözi, hogy mi magunk kovácsoljuk a saját életünket, sorsunkat, nem pedig a minket érő események. A halványkék igazmondó szín, aki halványkék, nem tud hazudni, és nem is akar. A halványkékben ott motoszkál az egyenlőség, a szabadság és a testvériség, mindezt jól alkalmazva. Halványkékkel nem túlzódik el egyik terület sem, egyensúlyt teremt és békességet maga körül. Felülről kapott biztos információk jönnek használatával, és az a megérzés, hogy mindenütt jó lenni. A halványkék az azúrhoz képest elenyészően kevés kéket tartalmaz, mégis eredetében ott rejlik a kék minden jó tulajdonsága hatványozva a fehér szín jó tulajdonságaival.

A halványkék felkészít a nagy változásokra, finoman szól, hogy itt az idő. Szépen beteríti a lelked, ha bánat ér. Gyógyítja a sebeket, akaratot táplál a szerelem iránt, nem engedi, hogy csapdájába ess saját hibáidnak, figyelmeztet, ha úgy látja jónak. Hatékony szín akkor is, ha egy bajban nem tudod hova menekülj. Megsúgja.

Sötétkék

A sötétkék biztosítja számunkra a lehetséges jó megoldások sokaságát.

A sötétkékkel írjuk meg a legszebb verseket a tudattalan térből. A sötétkékkel létre jön egyfajta mély kapcsolódás az univerzummal. Az univerzum szépsége tükröződik e színben. A sötétkék hagyja, hogy az legyél,aki vagy. A sötétkék misztérium. A sötétkék az a tevékenység, amit nem tudatosan cselekszel.

A sötétkéket használjuk igazmondásra, de ne elhamarkodottan. Nehéz szín lehet azoknak, akik nincsenek tisztában saját mélységeikkel. A felszínességet kerüli. Nem jó vele lenni, ha borús, ekkor túlzott lesz benne a fekete. Elhomályosítja benne a valódi szépséget. Közel van a mélyhez, ez teszi érdekessé, de közel van az igazsághoz is. Valóságos szín. Használjuk akkor, hogy az élet szépségeit mélyebben át szeretnénk érezni és mélyíteni szeretnénk bármilyen megélésünket, érzésünket. Elhozza számunkra azt, amire vágyunk e téren. A mélykék embert hagyjuk érvényesülni, ha elsírja magát, hagyjuk kiengedni a gőzt. Ő maga sem tudja, ami a baja. Sokszor érzékel másokat, másokért sírhat.

A búcsúk szomorú színe, és egyben megváltója is. A búcsú értelme a fejlődés, ami abban rejlik, hogy szembe nézünk a saját mélységünkben rejlő, ekkor felszínre hozott érzésekkel.

Rudolf Steiner:

A kék az önmagába húzódás, a megsűrűsödés, a benső maga-megtartás, a lélek fénye maga.

Lilian Verner Bonds, a kékről:

Mivel a kék irányítja a torkot, ezen a területen az okozza a fertőzéseket, amikor "befelé beszélünk", nem mondjuk ki a dolgokat. Pszichológiai szempontból, a köhögés azért jön létre, mert az illető lenyelte gondolatait, és nem bízik annyira magában, hogy kimondja őket. A kék segít abban, hogy ellensúlyozzuk vele a "kiköpéstől" való félelmet. Azoknak, akik a negatív kék ezen csapdájába estek, meg kell tanulniuk a kimondott szó erejét - nem annyira másokon, mint inkább magukon kell segíteniük. Meg kell tanulniuk, hogy amit nem kérnek, azt ritkán kapják meg.

A merev, fájós nyakra jó hatással van a kék. A nyak merevségét a gondolat merevsége okozza, a félelem attól, hogy az árral ússzunk, hogy rugalmasak legyünk. A kék segít szétoszlatni a félelmet.

A kék eredményesen alkalmazható gyermekbetegségek, fogzás és fülfertőzések esetében is. Gyermekkori torokfertőzések, és beszéddel, illetve hanggal kapcsolatos problémák esetén. Ne feledjük, hogy gyermekünk talán azért nem beszél, mert fél az azt követő veszekedéstől! A gyermek a szülők vitáinak energiáját is magára veszi. Amikor a gyermek nem tudja elmondani, hogy milyen zaklatott, akkor torka összeszorul, és fájni kezd. A gyermek, aki szükséget szenved valamiben, a negatív kékben van, és bátorításra van szüksége ahhoz, hogy a sarkára álljon.

A kéket gyermekeknél ágybavizelés, felnőtteknél pedig inkontinencia esetén is lehet alkalmazni. A nagyobb hatékonyság érdekében rózsaszínt is adhatunk a kékhez. Az ágyba vizelő gyermek úgy érzi, nem méltó a szeretetre. A rózsaszínnel kevert kék ezt ellensúlyozza.

A kék a betegszobában hűsít és nyugtat, különösen jó lázcsillapításra, és azok esetében, akik gyógyíthatatlan betegek.

A kék tudatosíthatja bennünk azt is, hogy pihenésre van szükségünk. A kék a modernkori stressz és idegesség színe. A kék segíthet a magas vérnyomás csökkentésében. Használhatjuk fájdalomcsillapításra is. A kék csillapítja a gyulladást, elállítja az orrvérzést, a belső vérzést, és segít a visszereken is.

Enyhíti az ülőidegzsába gyulladásos fájdalmát, és elsimítja a gyomorfekélyt. A kék napszúrás és leégés esetén is sokat segít.

Pszichológiai alkalmazása: ellensúlyozza a durvaságot. Ha valaki egy bizonyos helyzetben túl erőteljesen viselkedik, a kék segíthet abban, hogy több együttérzést tapasztaljon az illető. A kék kárpótol: segít abban, hogy a rossz, visszafordíthatatlan dolgokban és eseményekben is megtaláljuk a jót. A kék elfogadja azt, amin nem lehet változtatni. A kék megkönnyebbülést nyújt a fájdalomban, testileg és lelkileg egyaránt, és felveszi a harcot a kegyetlenség és a brutalitás ellen.

Ne viseljünk kéket, ha fogyni szeretnénk, mert túlságosan statikus. Megfigyeltem, hogy a túlsúlyos emberek közül sokan vonzódnak a kékhez. Ennek oka az, hogy a negatív kék bátorítja őket arra, hogy maradjanak olyanok, amilyenek. A fogyás szembesülést, konfliktust és változást jelent.

A kék az intelligencia magasabb rendje. A kék a tanító. Az elmélkedés színe. A kéknek magasabb rendű filozófiai gondolatai vannak. Ő a filozófus-természettudós. A kék nagy felfedező a természet - és társadalomtudományok terén. A kék kifinomultan ér el szellemi eredményeket, és felismeri, hogy mindenből lehet tanulni valamit. A kék minden aspektust meg akar vizsgálni.

A kék rendelkezik a bölcsesség megkülönböztető erejével, és á megkülönböztetés bölcsességével. A kék bölcsessége az ellenszere a képzelet megvadulásának.

A kék gyűlöli a vitákat. Ahelyett, hogy veszekedne, inkább nem mondja ki, amit akar, hanem elfogadja a helyzetet.

Az ilyen embernek még több kékre van szüksége ahhoz, hogy fel merjen szólalni. Ez esetben élénk kéket kell használnunk.

Képek: https://www.hippopx.com

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!

Kelemen Dóra Krisztina Tel:06 30 241 7135
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el