A novemberi elmélyülés - A szürke, valamint a fekete és a fehér tánca

2018.11.01

A szürke szín a skorpió csillagjegy színe csakúgy, mint a fekete és a fehér külön-külön, de mégis együtt. 

A nap végén, szürkületkor, amikor mindent szürke homály borít, ahogy a fény intenzitása csökken és a sötétség nő, ez az a napszak, amikor már nem látunk tisztán a külvilágban és elkezdünk belülre figyelni. A szürkület zavaró lehet, de valójában felkészít minket az elmélyülésre, a bensőnkben levő, elvégzendő feladatok megértésére és felvállalására, ahogy a novemberi természeti jelenségek felkészítenek minket ez elkövetkező télre. Ez egy fajta küszöbszín, ami tudja, hogy dolga van azzal, mi eljön. Erre fókuszál.

A szürke nem hivalkodó, nem feltűnő, semleges szín. A feltűnéskeltés nem a szürke tudománya, ne is várjuk tőle. A szürke szín arra való, hogy elrejtőzzünk a világ figyelme elöl. A szürke társaságában azonban más színek még élettel telibbnek mutatkozhatnak meg, mint önállóan. Párosítsuk a szürkét ruhatárunkban más színekkel, és egyensúlyt hoz az életünkbe.

A szürke valóban be tudja fogadni a másikat. A szürke használatával megnyílunk azoknak a lehetőségeknek, amit a többi szín élénk fókuszirányító volta miatt, nem vagyunk képesek észrevenni. A szürke megengedő és elfogadó, a baj az, amikor túlságosan az elfogadásba menekül, mert ekkor már a közöny él benne, amikor se tenni nem akar, se élni nem tud.A szürke jó lehet olyan zavaroknál, amiket akkor érzünk, ha az egyedüllét foglyai vagyunk. A szürke szereti az egyedüllétet, azonban amikor negatív, túlzásba is viheti. A szürke ekkor homeopátiásan hat a közönybe fordult magányunkra. Használata egyszerű és kívánatos is ekkor, segít, hogy ne hagyjuk el magunkat. Helyezzünk egy szürke kendőt, az adott testrészre, ami jelzi az akkori problémánkat, vagy az egész testre, és világítsuk meg lámpafénnyel, vagy menjünk ki a napra. A szürke jól beszívható akkor is, ha a holdfényben fürdünk.A szürke színnel helyesen, objektíven látjuk a valóságot. Egy helyzetet objektíven nézni és megoldani, az érzések túlhevülésének elkerülésével, valóban jó megoldást hozhat. A szürke színnel való megvalósítás egyértelmű eredményeket hoz, az objektív nézőpont nem okoz kellemetlen meglepetéseket.Használjuk a színt, ha túlzottan be vagyunk ragadva az szellemi szférába vagy a földi anyagi életbe. A kettő együttese hozza el számunkra a megfelelő eredményeket. A szürke ezt tudja. Célokra és eredményekre fókuszál. A szürke nyers is tud lenni, mert az érzéseket távol tartja. A szürkébe színt kell vinni, ha emberi mivoltunkat is meg szeretnénk nyilvánítani.A szürke arra összpontosíthat, ami valójában érdekli.

A szürke szín egyszerű embert takar. Az szürkének nem kell sok más szín, ha megkérdezed. Neki van elég, gondolja magában, és valóban sok szín benne rejtőzik, de a kisugárzása attól még szürke. Tudatosítania kell, hogy mást sugároz ki, mint amilyen tartalommal van töltve. Ő első sorban szürke és nem a benne rejlő összes többi szín, akár elnyelve akár kisugározva van.

A szürkével támogatjuk a hozzánk fordulók igényeit. Valójában s szürke hasznos tud lenni másoknak, felismeri a lehetőségeket mások segítésében, akár saját érdekből is. Az anyagias oldala nem akadályozza abban, hogy a szellemből jövő üzeneteket is érvényesítse a cselekedeteiben.
A szürke olyan szín, amit kimerültség esetén is alkalmazhatunk, mert megnyugvást nyújt abban, amit eltúloztunk. A szürke bár unalmas lehet, mégis megnyugtatja a kedélyeket. Ez a szín okosan lavírozik az érzelmek útvesztői között. Használatával józanok tudunk maradni a stressz közepette. Erre ekkor gyakran szükségünk lehet. A szürkét használni olyan, mintha elkezdenénk nyugtatót szedni. A szürkét azonban túl lehet adagolni és közönnyé változtatni az inaktivitást és a belső békét. A szürke csillapítja a túlpörgött idegrendszert és a dühöt. Mindegy állapotot kölcsönöz, ami ekkor jól jöhet. Képzeljük el szürkében az adott helyzetet és meghozza az eredményt. Biztosítja az Istenivel való kommunikációt és leveszi azokat a terheket a vállunkról, amit ösztönök és minták pakoltak ránk.

A szürke jó alapja a megfelelő tetteknek, hajtóerőt biztosít, ellenszere a túlzott felhőkben járásnak és az anyagaikba való besüppedésnek.

Használhatjuk elvonulásra is és a vágyaink beteljesítője lehet úgy, hogy lecsillapítja azokat az érzéseket, amik elveszik a lehetőséget a beteljesülésükről. A szürke tehát hasznos szín lehet azok számára, akik bonyolult érzésekbe keveredve nem látják a kiutat. A szürkével tudjuk megérteni magunkat és másokat ekkor. Használjuk hát gyakran meditációban vagy színként a lakásban. Ha nagyos sok minden összetornyosult a fejünkben, nyugalmat biztosít és semmittevésre sarkall, ami valójában energiát szül majd bennünk a folytatásra. Jól alkalmazva ezt kapjuk a szürkétől. A szürke színnel festeni egy jó módszer a bevitelére.A csak szürkében élők nem túl friss emberek, akik rá vannak utalva saját elkülönülésükre. Számukra hasznos lehet a szín levetkőzése és az élet színeinek használata. A szürke egyhangúságot, közönyt, és búskomorságot is jelölhet, ha negatív. Ekkor használjunk más színeket a felvidításra és az állapotból való kievickélésre.

A szürke mindennapi rutin színe. A szürke szín egyenrangúnak tekint. A szürke tiszta is tud lenni.
A szürke tudja, mit szeretne elérni. A szürke szín olyan tulajdonságokat kölcsönöz, amiknek nem voltunk tudatában. A szürkét érdemes lecserélni mással, ha már elfáradtunk a hozadékaiba. A szürkével írott könyvek kevésbé ütnek át rajtunk, mit a feketével írottak.

A szürke méltóságos nyugalmát lecserélni mással nem lehetséges. A szürke jó békebíró, mert minden szemszögből tudja látni a helyzetet. Emberi és Isteni. A szürke jó tanácsot ad, betartja a szavát, nem akar túl sokat.A szürke boldog dolgokra késztet, ha kiegyensúlyozott, és meg is éli azt.

A szürke nem szereti azokat a tevékenységeket, amik nem jövedelmeznek semmit. A szürke számító tud lenni, és kétszínű. Ez rossz oldala lehet.A természetben a szürke a növényeknél a bomlás jele, az állatoknál pedig a rejtőzésre, a feltűnés elkerülésére szolgál. Ezekre kitűnő a szürke. Elbomlasztani, ami nem szükséges és elrejtőzni a baj elől, mind nagyon hatásos tulajdonsága a szürkének.

A szürke a romlás jele is a természetben, a penész szürke, ez analóg a lebontó folyamatokkal, amikor visszakerül minden a természethez. A szürke a test és lélek átváltozására egy másik formába. Ez egyikből föld lesz a másikból fény. Ez a szürkében levő kettősség csodája és szépsége.

A szürke ételek: nyers halak, rákok, kaviár

Világosszürke

A világosszürke hozza el a fehér szín jelentésének nagyobb megmutatkozását a szürkében. Ekkor a szürke hajlamos lehet a túlzott szellemiségre és nincs egyensúlyban önmagával. A világosszürke mindig tudja, mit szeretne, de fél, hogy nem jön el. Ott vannak benne a késztetések, de egyszerűen nem elég erős a megvalósításukhoz. Kiegyensúlyozásra használhat más színeket. Ennek a szürkének nincsen semmilyen elvárása mások iránt. Elvan a fellegekben önmagában. Aurában jelezhet induló betegséget, ködös gondolatokat, megoldandó feladatokat. Használjunk egyéb színeket kiiktatására.

Sötétszürke

A sötétszürke minél közelebb van a feketéhez, annál jobban hordozza a fekete tulajdonságait. A feketével ellentétben viszont nem tud mégsem olyan mélységekbe jutni. A szín arra való, hogy felismerjük, ami sötét bennünk, és fényhez juttassuk. Ez a sötétszürke feladata, amihez viszont jól ért. Ellenkező esetben tökéletességi törekvései vannak, amik sosem válnak valóra. Túl kritikus lehet másokkal. Túlzásba viheti azt is, ha nem ért egyet, hangoztassa a véleményét és ne hallgasson meg másokat. Elsötétítheti az elméjét saját igaza. Az aurában betegséget mutathat a feketével együtt. Használjunk ekkor tiszta fényű ragyogást ezek gyógyítására.
Alakoskodó, alattomos tud lenni negatív állapotában. Nem figyelmes, magának való, akaratos, hajlamos az elkerülésekre és a meggyógyíthatatlanság tudatára. Ekkor van igazán szükség a fényre. Aki gyógyíthatatlannak hiszi magát, vessen szemügyre magában egy olyan területet ami már megtisztult a fény által. Mindig van ilyen, akár tudjuk, akár nem. Meditációban kérjük és megmutatja magát a terület, és a történet. Betegségben, szellemi kimerülésben jó, ha erre nagyon nyitottak vagyunk, akár másokban látjuk, akár magunkban. A fény sokféleképpen lehozható, amit szürke tisztán tud, noha néha elfelejthet.

A fehér és a fekete tánca

A fehér és a fekete tánca hasonlít egy remekműhöz, ami nagyon vonzó lehet. A fekete és a fehér a színek ellentettjének párja nincs még egy a színek között. A fekete és a fehér olyan táncot tud járni, ami számunkra az életben sokszor nem megvalósítható abban a tekintetben, hogy úgy járni páros táncot, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk önmagunknak és a másiknak is, mindenestül elfogadva a másik felet ösztöneivel és érzéseivel együtt, ez a fekete és a fehér páros valósága. A fekete és a fehér egymás elfogadásáról, megértéséről szól. A fekete nyeli el az összes színt, amit a fehér kisugároz, így ők ketten a női és a férfi principum, ahogy a jing-jang jelben is láthatjuk. A jing-jang jel, e kettősük egységét jelzi, azt, hogy amiben különböznek, az bennük is megtalálható, noha kisebb mértékben, és ezáltal lehetővé teszi számukra a teljes elfogadását a másik félnek. Nincs sötétség világosság nélkül és fordítva. Mindkét oldal ugyanabból a forrásból származik, vagyis egyek. Nincsen igazán jó és rossz, csak megnyilvánulási vannak egy-egy élethelyzetnek és energiának bennünk. Az éppen kikristályosodó szép tudat még sok olyan feketeséget hordozhat magában, amit fel kell oldani a teljes fényhez, de valójában mindig ott lesz a tudatában a fekete emléke, vagyis a kettő mindig együtt van. Csakúgy a sötétségben mindig jelen van a fény emléke, amitől soha nem tud megszabadulni.

Az árnyék mindig emlékeztet a helyes ösvényre az életben. Erről ad hírt a skorpió. Az árnyékról tudni kell, hogy valójában irányt mutat, életerőt és bölcsességet afelé, amit valójában szeretnénk, ami minden teremtmény számára jó.

A skorpió havában ez a fény és árnyék játék a legszembetűnőbb bennünk, ami magában hordozza azt az érzést, hogy kételkedünk saját énünk jóságában valamilyen módon. Feladatunk a sok, előbukkanó nehéz érzésre úgy tekinteni, mint egy olyan feladatra, ami szükséges ahhoz, hogy az adott évben számot vessünk magunkról, sorsunkról, haladásainkról. Ez ekkor a legkönnyebb, ahogy hozzásegítenek az adott időszak energiái. Ezt tudták a régiek is. Tudták, hogy a Föld befelé fordulása, a levelek lehullása egyben a saját természetük befelé fordulását is jelenti. Ez a november havának mélysége. Ez az időszak valójában az adásé, az odaadásé és a máglyáé a szívünkben, ami elpusztítja, ami már levetkőzhető rólunk a fény és árnyék tánca által.

Lilian Verner Bonds a szürkéről

A szürke a híd a fekete és a fehér között. A szürke az átmeneti állapot. A szürke úgy érzi, sehová nem tartozik. A szürkét senki sem akarja.

Az ártatlanság és a tudatlanság a szürkében találkoznak. Emiatt a szürke sebezhetőséget jelent.
A gyermekek a nagyszülőket szürkeként érzékelik. A szürke olyan szilárd, mint a szikla. Mivel a szürke a legalsó szikla, innen csak felfelé vezet az út! A szürke a harmonikus stabilitásra törekszik.

A szürke legjobb formájában optimista, és tudja, hogy a legjobb még csak ezután következik. A szürke, akárcsak az a cél, tudja, hogy meg kell edzeni őt, mielőtt új forma jöhetne létre belőle. Pozitív szürke - semmi sem divatjamúlt, ha szereted. A szürke kölcsönadja erejét annak, aki belülről gyengének és sebezhetőnek érzi magát. A szívósság és az állhatatosság az életerő szürke aspektusai, és végül nyugalomhoz vezetnek.

A szürkéhez vonzódó személy talán az ideális érzelmi kapcsolatot keresi. A pozitív szürke a kötelékektől való megszabadulás.

A szürke kinyilvánítja a kérlelhetetlen valóságot, és megakadályozza a csalást.
A szürke sohasem első. A szürke mindig le van maradva. A túl sok szürke megkeményít.

A sötétszürke a perspektíva elveszítéséhez és bizarr viselkedéshez vezethet.
A szürke számára nincsen jövő. A negatív szürke a melankólia. Tisztában van esendőségével, öreg, és a halálra készül. A szürke mindig öreg; nem ismeri a fiatalságot. Az öreg, száraz csontok szürkék. A szürke arra emlékezteti az embert, hogy "Hamuból lettél, és hamuvá leszel, porból lettél, és porrá leszel." A szürke leggyengébb formájában elhiszi, hogy amit akar, azt nem kaphatja meg ma. A szürke leginkább a negatívvitáshoz kapcsolódik. Az emberek rendszerint a szürke negatív oldalát használják. A negatív szürke kritikus. Fél saját meghatározásának hiányától. A szürke a betegség - soha nem érzi jól magát. A szürke mindig ünneprontó. A sötétszürkét rendszerint kissé ide-oda lökdösik.

A szürkének fel kell fegyvereznie magát. Modernkori fegyverzetünk a szürke öltöny.

A szürke homályos szín. A körülményektől való félelemre utal, és színekért kiált. Amikor az élet szürke és sivár, akkor színtelen és unalmas. A szürke öltönyt viselő ember a szürke negatív aspektusai - a betegség, a kritika, a félelem és a korlátozás - ellen fegyverzi fel magát. A szürke azonban megszabadíthat azoktól a láncoktól, amelyek kötnek minket. Egy alternatívát biztosít. Amikor sivárnak látjuk a jövőt, azt a szürke teljesen az ellenkezőjére változtathatja. Belső erőt ad ahhoz, hogy szembenézhessünk és megváltoztathassunk egy reménytelen helyzetet. A szürke helyreállítja a józanságot, és megszünteti az önámítást. Olyan ember esetében is hasznosan lehet alkalmazni, aki teljesen vakmerően és felelőtlenül viselkedik - a szürke kijózanítja. Kiváló szín a megviselt idegek kezelésére. A csillapító hatású ezüstszürke segít az elalvásban.

A szürke befogadásának különösen jó, könnyű és kellemes módja a szürke ég alatt tett séta.

Képek: https://www.hippopx.com

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!

Kelemen Dóra Krisztina Tel:06 30 241 7135
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el