A január mélye- A fekete

2019.01.01

A fekete a karma színe, de a megvilágosodott tudatú ember gyökércsakrája is fekete.

Fekete a szívünk, ha sebeket hordoz és a testünknek, lelkünknek bizonyos részei, amiket nem világítunk meg gyakran fénnyel, vagyis tudatossággal. A megvilágítás hiányában élnek ezek a részeink egészen addig, amíg valaki, vagy valami rá nem világít nekünk arra a fénytelen részre, ami bennünk tartózkodik. Ekkor a tudatos döntésekkel ránézhetünk, melyik részünket nyomtuk mélyre, a fénytelen éjszakába, a tudattalan területekre.

A teljes sötétben, ahova nem jut el a fény, habár valójában lehatárolt térben van csak teljesen sötét, olyan érzés lenni, mintha ennek a sötétnek nem lennének korlátai, körvonalai és határai. Ez a fekete illúziója. Ez tapasztalható meg, amikor valaki mély depressziót él meg.

Azt az illúzió által keltett kis fekete teret látja az illető ilyenkor végtelennek és leküzdhetetlennek, ami csak a térelhatárolás miatt vált sötétté. A térelhatárolás valójában a sok negatív tapasztalat, vagy élmény a tudatalattiban, amit egykor magunkénak mondhattunk, vagy magunkévá tettünk, és elfelejtettük megvilágítani fénnyel. Ekkor a tudat addig őrzi, amíg útjára nem engedik. Ez a karma már, ahogy így bezárjuk a megoldatlan dolgokat. Azzá válik a szeretet hiányából fakadóan. A karma tehát fekete tér a lélekben, gyakran van kiterjedése, mint ahogy a feketének van kiterjedése. Ez a kiterjedés lehet kisebb és nagyobb is különböző formákban. A karma feketéje, a tudattalan fekete, az a rész, ahova nem süt be a fehér tudatossága. A fehér, mint a tudatosság képviselője veszi rá arra a feketét, hogy felhagyjon az önsajnálatával, és 'oltsa fel a lámpát' a lezárt terében. Ekkor a fénnyel a térben rálátva a tettekre és azok következményire, azok fel is oldódnak a fényben Isten kegyelméből. A cél valójában mindig ez, a fény megtapasztalása a sötétben itt a Földön.


Fekete szín sokszor zavarba ejtő számunkra. Akár a sokk hatásával is lehet ránk. Akkor nehéz vele szembe nézni, ha nem tiszteljük meg azzal, hogy figyelmet szentelünk neki. Fekete színnel élünk, ha nem tudunk úrrá lenni önmagunkon. És fekete színnel alkotunk meg magunkban olyan blokkokat, amik hatására kialakulhatnak betegségek. Azonban a feketében döbbenünk rá igazán arra, hogy mit jelent számunkra az élet, a szeretet, a valódi önmagunk.

A fekete színnel jóban kell lennünk. Sokan nincsenek vele jóban. Igaz, igen taszító tud lenni, ahogy ráhúzzuk a sablonokat, a halál színeként ismerjük, ami nem olyan vonzó számunkra. A halál, mint nagy átalakulás, valóban a fekete mélységéhez tartozó szín, azonban korántsem negatív aspektusról van itt szó. A halállal, ahogy átlépünk a szellemvilág küszöbén és feltárul előttünk a fehér fény, mi magunk vagyunk annak árnyéka egy rövid ideig, amíg át nem lépünk a fénybe. Tudniillik ez is olyan része a fehérnek és a feketének, ami párban jár. Az élet és a halál párban járnak, de valójában a halál csak a testnek szól abban a formában, ahogy azt a bizonyos lélek létre hozta. A lélek pedig tovább költözik az égi szférák részeibe, ahol tovább folytathatja utazását a fényességbe, ahonnan jött. A fekete egyfajta kivetülése a fénynek. Jó párost alkotnak. A fény nincs árnyék nélkül, és fordítva. Azonban a fénnyel is óvatosan kell bánnunk. Nem elhanyagolható a negatív oldala amennyiben nincs benne elég árnyék. Az árnyék mindig emlékeztet a helyes ösvényre az életben. Erről ad hírt a skorpió. Ezért nem kell félnünk az árnyéktól, csak tudni kell, hogy irányt mutat, életerőt és bölcsességet afelé, amit valójában szeretnénk, ami minden teremtmény számára jó.

A fekete szín egyféle tanítás, mindig, minden esetben. Karmikus múltunk ebben a színben van ágyazva. Ahogy a fekete rejtegeti a többi színt, elég alaposan, a karmánk által hozott tapasztalások is benne vannak addig, amíg ki nem engedi őket a sors kereke. Ekkor megtehetjük, hogy rá se merünk nézni, vagy szembenézünk a rejtett oldalainkkal, félelmeinkkel és feloldjuk. Ez a sors törvénye és egyben a fejlődéshez lehetőség számunkra.

A fekete magába szívja a többi színt. Noha ő sem létezhetne nélkülük. Egyedül a fekete látja, mennyi kincs húzódik benne.

Ha szeretjük a feketét, képesek vagyunk meglátni és előhozni a kincseinket. Rossz szín nincs, ahogy a fekete sem az. De tulajdonságait tekintve sincs okunk arra, hogy tartsunk e színtől, bár a fekete hivatott azzal szembe nézetni, amit nem szívesen látunk. Ilyenkor sokszor háttérbe húzódó szín.

Számára fontosak a kihívások, a haladás, a társadalmi jólét, a törekvések megvalósítása.

Azt gondolhatnánk, hogy egy bizonyos fokon ártó szín, de jelző csupán. Jelzi a rosszullétet önmagunkkal. Felhívja figyelmet arra, a többi szín elnyelésével, hogy magunk se tudjuk, mit kezdjünk a helyzettel, melyik irányba induljunk el megoldani azt. Ekkor mélységes megértéssel és szeretettel segít nekünk, hogy merjünk látni a szín mélységeibe, a rejtőző blokkokra, amiket eddig nem akartunk észrevenni.

Nem jó fekete légtérben tartózkodni se biológiai, se lelki szinten. A fekete oltalmaz és megvéd saját magunktól, mert addig-addig kényszerít, amíg meg tudsz változni a fény, a szeretet felé.

Feketébe járva megmutatjuk valódi belsőnket. De sose hordjuk kizárólag ezt a színt, kombináljuk más színekkel keverve.

Ez a szín hozza elő belőlünk az elveszett vágyainkat, álmainkat is.

Az fekete rendkívül ünnepélyes tud lenni és tartózkodó úgy, hogy közben dominál. Nem szól egy szót se, de az egész közösség őrá figyel.

Az árnyékunk fekete, ahogy lelkünk árnyékba tartott részei is azok. A fekete a fehér párjaként arra hivatott, hogy fényt hozzanak az életünkbe. Bár a fehér bölcsessége és jósága azonnal megmutatkozik a feketével ellentétben, amit viszont először nem veszünk észre miért jött, honnan és hova megy.

Ahogy a halál, úgy ismeretlen nekünk sokszor a fekete adománya és jósága. Régen még tudták a halált Isten szemeivel tekinteni. Mi gyakran nem tudjuk, vagyis nehéz számunkra megérteni, hiszen az elveszítése szeretteinknek bút hoz magával, és ez az, ahogy a fekete színt látjuk. De vajon tényleg ez a szín a halál analógiája, ahogy elképzeljük a lélek szárnyait kibontva eltűnni a fehér isteni fény tükrében? A lélek tovaszáll, a test pedig a fekete földdé lesz.

A fekete valójában a fény mása, a fény fordítottja, a fény eleganciája. A fekete szín sokszor azt sugallja nekünk, hogy nincsen olyan lehetőség, amit ne tudnánk vele kiaknázni, eredménnyel. A fekete a lehetőségek színe. A bak egyik jellemző színe is fekete. Ezt a színt hordozza a bak jelleme, mert a pontosan tudja mit akar, akárcsak a fekete. Pontosan tudja, milyen színek rejtőznek a tarsolyában, milyen színektől lett fekete. Az életben nincsen hozzá fogható szín, csak a fehér.

A bak csillagjegyhez tartozó fekete jelentése az, hogy magunkban hordozunk mindent, amire szükségünk van az életben való boldogulásra. Társadalmi, szociális és egyéni szinten is. A bak és a fekete akkor működik bennünk jól, ha nem halasztjuk el ezek kiaknázását azáltal, hogy abból a maszlagból, amit kapunk, színenként kiemeljük az elemeket, és megvalósítjuk azt, akik valójában vagyunk. Fekete szín csodálatosan tükrözi az életünkben levő kihívásokat, vívódásokat, ellenségeket és megpróbáltatásokat. Ezek által fejlődünk és fényesedünk. Nincs még olyan szín, ami ennyire tükrözni azt, hogy mi a feladatunk az életben. A feketében benne rejlik minden, ami semminek látszik, amíg az árnyékában van.

A fekete késztet a változásra, a megbocsájtásra, az elalvásra, az elcsendesedésre, az elbocsájtásra, az elhivatottságra és a békének arra, szintjére, ahol a konfliktusokat feladtuk magunkban.

A fekete titokzatos, titkos szín. A skorpió csillagjegy jellemzőiben is megtalálhatóak feketének a tulajdonságai. A fekete ebben az értelemben a nagy vonzalom, a nagy erejű, életet átforgató és megmozgató szín. Ahogy a skorpió is így működik.

Tiszta szándékú és lelki emberek is lehetnek feketék, ha mélységeikbe tekintenek.
Ez mindenkinek feladata, sorsa hogy megtegye. Kár megítélni embertársainkat abban az adott pillanatban, amikor a feketéig benéznek.

A fekete megvalósít. A fekete ellenkezik. A fekete mardos, gúnyolódik, okol, csipkelődik. A fekete magasra tör. Megvan a képessége a dolgok megoldásához és véghez viteléhez. A fekete tudja a dolgát. Tudja, hogy mire képes. A feketében rejlik a teljesség fele. Ami színt a fehér visszaver, ő elnyeli. De önmagában is teljes egység a fekete, ahogy minden színt tartalmaz.

Betegségeink gyakran elrejtett, eldugott képességeink és valódi erőnk fortyogó indulatai, hogy vegyük már őket észre. A fekete szín tulajdonságival könnyedén megszerezhetjük, amit akarunk, azonban egy dolgot nagyon fontos felismerni. A fekete csak a felismertető erő, és magához vonzza amire szüksége van. Azonban a többi szín figyelmen kívül hagyásával elveszhetünk a fekete szívóerejében, könnyen eltéríthet minket egy olyan irányba, ami nem hasznos már, és nem is célja, még a feketének sem. Jól körül kell tekintenünk az életünkben, ha ki akarunk jutni elcsúszásainkból. Meg kell kérdőjeleznünk az irány helyességét. Még ez is a feketéhez tartozik, a jelzés, hogy letértünk arról az útról, ami a legjobb számunkra, és ezáltal mások számára is.

A fekete a gyógyulás előtti szakasz végeztével megszűnik. Ahova fényt engedünk, ott a fekete szívélyesen helyt ad a fehérnek. A tulajdonságaink zömében van fekete is. Mindenkinek van kidolgozni, felfedni és megvilágítani valója önmagában. Tekintsük így a feketét az élet adományának a belső és külső változásra. A fekete tehát a levedlett lelki páncélunk színe, a gyötrődő önmagunké.
A fekete biztonságot is nyújt, amikor még nem vagyunk készen önmagunk felfedezésére. A tudatlanság állapota kényelmes, és addig tart minket ebben a bölcsőben, amíg készen nem vagyunk elindulni utunkon.

Az eltávozásunkkor jelen levő szín ugyan fekete, de a lélek maga fehér köntöst ölt fel, ahogy átvezetik a fénytérbe.

Csodák gyógyulások színe is lehet a fekete, ha azok mélyről jövő átalakulások. Az átalakulás színe ez. A teljes megújulásé. Fontos kiaknázni a lehetőségeit.

A fekete szín közvetlenül beszél. Közvetlenül, de elég világosan ahhoz, hogy magával ragadjon. A fekete szín életünket mozgatja, haladásban tartja és fellélegezteti azok alól a nehézségek alól, amikkel jöttünk. A fekete összehúzó hatású. A fekete tisztít, előre lendít, alkot, mozgat, megértet. A fekete, ha lenne rá ereje megmozgatná az egész földet. De nincs neki. Ez nem is cél. De a fekete akkor is mindent akar, főleg megváltoztatni. A feketével tudunk igazán kibontakozni önmagunk számára.

A fekete tudja melyik szín hozzávaló, amikor felvesszük. Hangulatunktól függ. Forduljunk segítségért a fekete színhez az öltözékünkben, a ruházatunkban.

A fekete nem hagyományos gondolkodású. Ő az az ember akit viszonylag nehéz elfogadni és megérteni. Ő az a személy, akihez szólni alig mertünk. A fekete negatív vonásai könnyen felismerhetőek lehet az emberekben. A feketével vagyunk agresszívak, sértőek, bosszúállóak, túlzottan vonakodóak és még sok minden más is.

Fekete azonban az egységet is tükrözi a lelkünkben. Vagy annak hiányát. Fekete szín van az aurádban amikor tisztulnia kell valaminek. A feketével megnyílik az ajtó a múlt ismerete felé.

A fekete színű ételek: Édesgyökér, feketebors, fekete olíva, kaviár, aszalt szilva, fekete ribizli, szeder és fekete szarvasgomba.

Lilian Verner Bonds a feketéről:

A pozitív fekete könnyű szívvel siet előre, hogy az újat üdvözölje, bármi legyen is az . A fekete minden más színnél jobban kimutatja az ember gyengéit és erényeit. De ne feledjük: egy kis fekete is sokat jelenthet. A fekete túladagolása fejlődés helyett visszalépést eredményez.

Amikor a feketét nem megfelelő célból használják, az akarat és az erő legrosszabb aspektusát jeleníti meg: a durva viselkedést, az árulást és a csalást.

Aki folytonosan feketét visel, arról beszél, hogy valami hiányzik az életéből. Csak akkor válik negatívvá, ha az életben szerzett csalódások hatására depresszióba esünk. Olyankor mindent sötéten látunk.

A színek életünkben való alkalmazásának művészete abban rejlik, hogy tudjuk, melyiket használjuk a fekete helyett. Ha meg akarjuk törni a fekete visszatartó erejét, színeket kell behoznunk helyette. Az eredményt a fekete más színnel kombinálva mutatja meg. A vörös és a fekete együtt minden hiányosságot bepótolnak. A sárga és a fekete együtt azt jelzik, hogy egy esemény fogja helyrehozni a dolgokat. Kékkel kombinálva a fekete arra utal, hogy az illető csak nyugodtan, békésen hajlandó belépni az életbe.

Képek: https://www.hippopx.com

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!

Kelemen Dóra Krisztina Tel:06 30 241 7135
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el